Ekoznaki – warto je poznać!

Produkty, które kupujemy, opatrzone są często specjalnymi znakami, informującymi o ich wpływie na środowisko oraz nasz organizm. W trosce o otoczenie, w którym żyjemy, a także własne zdrowie, warto znać te oznaczenia.

Oznaczenia obowiązkowe
1 Najbardziej znany symbol jest deklaracją producenta, że produkt spełnia wszystkie wymogi i normy, wynikające z prawa Unii Europejskiej. Aby produkt mógł znaleźć się w obiegu, musi posiadać taki znak, zanim będzie można wprowadzić go na rynek. Oznaczenie umieszczane jest głównie na wyrobach z importu, przede wszystkim na zabawkach.

Oznaczenia na opakowaniach
2 Zielony punkt
Znak ten informuje nas, że producent opakowania wniósł swój wkład na rzecz krajowej organizacji odzysku opakowań. Istnienie takich instytucji określone jest przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju oraz Europejską Dyrektywą Nr 94/62. Dzięki temu oznaczeniu wiemy, że producent musi zapewnić zebranie i przetworzenie określonego procentu zużytych do produkcji opakowań, jego obecność na opakowaniu nie daje natomiast informacji na temat jakości ekologicznej produktu
3 Nadaje się do recyklingu
Znak ten informuje, że opakowanie zostało w taki sposób zaprojektowane i stworzone, by można je było przetwarzać, oszczędzając w ten sposób surowce naturalne. Jeżeli symbolowi towarzyszą cyfra i napis, oznaczają surowiec, z którego stworzono opakowanie. Symbol taki zamieszczany jest na opakowaniach z tworzyw sztucznych lub aluminium.
4 Dbaj o czystość
Znak ten występuje najczęściej obok symbolu recyklingu; ma na celu przypomnieć, że dane opakowanie powinno zostać wrzucone do kosza, by nie zanieczyszczać środowiska naturalnego.
5 Do ponownego wykorzystania
Symbol ten możemy najczęściej spotkać na beczkach, kanistrach, butelkach i szklanych pojemnikach. Oznacza on, że mamy do czynienia z opakowaniami, których można użyć co najmniej dwa razy, dzięki czemu nie od razu stają się one odpadami.
6 Opakowanie biodegradowalne
Jest to symbol nadawany przez Niemiecki Instytut Standaryzacji, umieszczany na opakowaniach ulegających biodegradacji i nie uwalniają szkodliwych dla środowiska substancji podczas kompostowania.

Oznaczenia na produktach żywnościowych
7 Dolpfin Safe
Wprowadzony w 1990 roku znak Dolphin Safe przyznawany jest przez Earth Island Institute i informuje konsumentów, że zakupiony przez nich tuńczyk był poławiany w sposób bezpieczny dla delfinów, bez używania na przykład sieci dryfujących.
8 Rolnictwo ekologiczne
Symbol pojawić się może w gospodarstwach rolnych, którym przyznano status ekologicznych, co oznacza, że produkcja jest w nich przyjazna środowisku, przebiega zgodnie z przepisami unijnymi i jest nadzorowana przez jednostki certyfikujące. Widząc ten znak, możemy być pewni, że co najmniej 95% składników kwalifikuje się jako ekologiczne według kryteriów unijnych, a produkt albo pochodzi bezpośrednio od producenta, albo są sprzedawane w zamkniętym, zabezpieczonym opakowaniu.
Jakie dane znajdziemy na etykiecie?
1. Numer identyfikacyjny upoważnionej jednostki certyfikującej
2. Nazwa i adres producenta, przetwórcy lub sprzedawcy
9 Ekoland
Symbol Ekoland można znaleźć na produktach żywnościowych, które zostały wyprodukowane w gospodarstwach ekologicznych. Prawo do stosowania takiego znaku przyznawane jest przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi. Obecność symbolu upewnia nas, że mamy do czynienia z wyrobem z gospodarstw przyjaznych środowisku – jest to wcześniej stwierdzane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą.
10 Zielone Płuca Polski
Znak Zielone Płuca Polski informuje, że mamy do czynienia z żywnością wyprodukowaną w warunkach, które w żaden sposób nie wpływały ujemnie na środowisko naturalne. Znak ten może pojawić się nie tylko na żywności, ale również na artykułach przemysłowych i budowlanych. Prawo do posługiwania się symbolem przyznaje Fundacja Zielone Płuca Polski.

Oznaczenia na materiałach informacyjnych i promocyjnych
7 Emas
Symbol Emas pojawia się na materiałach informacyjnych oraz reklamowych i oznacza, że mamy do czynienia z firmą lub organizacją, która spełnia najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska. Nadawany jest przez Generalnego Dyrektor Ochrona Środowiska firmom, które uczestniczą w unijnym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz prowadzą swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Na kosmetykach i środkach czystości
7 Demeter
Znakiem tym są oznaczone naturalne kosmetyki, żywność, wyroby z wełny i bawełny pochodzące z upraw biologiczno-dynamicznych, czyli bez nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Prawo do używania takiego symbolu zostaje nadane przez Stowarzyszenie Demeter w Niemczech.
8 EcoGarantie
Symbol znajduje się na środkach do prania, środkach czystości i kosmetykach, wyprodukowanych w sposób bezpieczny oraz ekologiczny oraz bezpieczny dla środowiska, tak, aby zapewniona była właściwa równowaga między ludźmi, roślinnością i zwierzętami, przy zachowaniu właściwej jakości. Prawo do posługiwania się tym symbolem przyznawane jest przez belgijski instytut certyfikujący PROLIBA UNITRAB.
9 Nie testowane na zwierzętach
Jeden z najpopularniejszych symboli spotykanych na kosmetykach, potocznie nazywany „króliczkiem”. Co do produktów oznaczonych tych symbolem możemy mieć pewność, że w fazie testów laboratoryjnych kosmetyk ten nie był testowany na zwierzętach. Znakowi „nie testowane na zwierzętach” mogą towarzyszyć napisy Not Tested on Animals, Animal Friendly czy BWC (Beauty Without Cruelty).
10 Bezpieczny dla ozonu
Symbol ten umieszczony na kosmetykach informuje nas, że dany wyrób nie zawiera związków chloro-fluoro-carrbon (CFC), zwanych freonami, które niszcząco wpływają na powłokę ozonową. Najczęściej jest umieszczany na dezodorantach i lodówkach.

Na sprzęcie AGD, RTV, urządzeniach biurowych i innych produktach
7 Stokrotka
Symbol ten znajduje się na produkowanych na terenie Unii Europejskiej produktach, które zostały wytworzone zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi wymogami ochrony środowiska. Można go znaleźć na: żarówkach, telewizorach, pralkach, komputerach osobistych, zmywarkach do naczyń, detergentach do zmywarki, farbach i lakierach oraz środkach czyszczących.
8 Błękitny anioł
Jest to najstarsze w Europie oznaczenie ekologiczne, funkcjonujące już od 1977 roku. Najczęściej można je znaleźć na produktach niemieckich. Oznacza się tym symbolem produkty o lepszej charakterystyce środowiskowej niż konkurencyjne produkty z tej samej grupy towarowej. Znak występuje między innymi na urządzeniach biurowych, urządzeniach gospodarstwa domowego, RTV, bateriach, na papierze, detergentach.
9 Znak ekologiczny Eko
Polski znak ekologiczny, przyznawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji od 1998 roku. Otrzymują go produkty i usługi krajowe i zagraniczne, które są bezpieczne dla środowiska w trakcie całego cyklu życia produktu. Kiedy widzimy taki znak, możemy być pewni, że przy tworzeniu produktu oraz w całym cyklu jego życia spełnione są kryteria ochrony środowiska, zdrowia i ekonomicznego wykorzystywania zasobów naturalnych.
10 Energy Star
Znak umieszczany jest na energooszczędnych produktach z branży RTV i AGD i nadawany przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska oraz Amerykański Departament Energii.

Wyroby z drewna
7 FSC
Znak certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council) informuje, że drewno, z jakiego został wykonany produkt, pochodzi z obszaru, na którym nie jest prowadzona rabunkowa gospodarka leśna. W praktyce oznacza to, że do czynienia mamy z drewnem z terenów zarządzanych zgodnie z zasadami ekologicznymi, na których chronione są kluczowe siedliska zwierząt.
8 PEFC
Znak zamieszczany jest na produktach, które wykonane są z drewna w całości lub częściowo pochodzącego z surowców pochodzących z lasów z certyfikatem PEFC. Prawo do używania symbolu przyznawane jest przez PEFC – organizację pozarządową wspierającą zrównoważoną gospodarkę leśną.
9 Rainforest Alliance Certified
Znak umieszczany jest na drewnianych wyrobach oraz produktach spożywczych. Umieszczenie tego symbolu oznacza w odniesieniu do żywności, że pochodzi ona z upraw prowadzonych zgodnie ze standardami SAN (Sustainable Agriculture Network). Jednocześnie znak ten jest informacją, że w czasie produkcji nie naruszano lokalnego ekosystemu, nie niszczono lasów, nie zanieczyszczano wód i szanowano prawo osób zatrudnionych do godziwego wynagrodzenia.
 • Nowe formularze deklaracji

  Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XIX/459/20 Rady Miasta Katowice z dn. 23 kwietnia 2020 r.od 14.05.2020 r. będą obowiązywały nowe...

  Więcej
 • Co się dzieje z odpadami po odebraniu...

  Zapewne niewiele osób zastanawia się nad tym, co dzieje się z odpadami, kiedy je posegregujemy i wyniesiemy na zewnątrz. A warto o tym pomyśleć,...

  Więcej
 • Postępowanie z odpadami w czasie...

  Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi postępowania z odpadami w czasie pandemii: Więcej

 • Wznowienie działalności GPZO

  Informujemy, że z dniem 22.04.2020 wznawiają działalność Gminne Punkty Zbiórki Odpadów. Na terenie GPZO nadal obowiązują zaostrzone rygory...

  Więcej
 • Przypominamy, iż w ramach pomocy przedsiębiorcom w Katowicach uruchomiono Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy (szczegółowe informacje na Więcej

 • Wydruki dla najmłodszych (i nie tylko)

  Zachęcamy do pobrania i wydruku dla najmłodszych (i nie tylko) naszych kolorowanek i zeszytów zadań. Dobrej zabawy!

  Więcej

 • Dlaczego odpady to coraz większy koszt dla...

  W ostatnim czasie niemal w całej Polsce nastąpiły podwyżki stawek opłat za odbiór odpadów. Do końca 2019 r. w Katowicach za odpady segregowane...

  Więcej
 • GPZO zamknięte do odwołania

  W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego m. in. zaostrzenia się kryteriów przemieszczania osób, od dnia 25.03.2020 do...

  Więcej
 • Zagospodarowanie odpadów – jak się...

  Gospodarka odpadami jest jednym z najpoważniejszych wyzwań dla współczesnej cywilizacji, ale różnorodne odpady towarzyszą ludziom od zawsze. A...

  Więcej
 • Informacja

  Uwaga! Informujemy, iż od godziny 11:00 dnia 13.03.2020r. (piątek) do odwołania Urząd Miasta Katowice wraz ze wszystkimi jednostkami...

  Więcej