Odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz)

Od dnia 1 września 2016r. Miasto Katowice, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadziło odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz) z nieruchomości zamieszkałych z remontów prowadzonych samodzielnie przez mieszkańców.

Odpady odbierane są nieodpłatnie jeden raz w roku kalendarzowym w ilości nieprzekraczającej 2m3 w workach typu BIG-BAG (wytrzymałe worki z tworzywa sztucznego o pojemności 1m3).

Odbiór tych odpadów w wyżej określonej ilości może być zrealizowany jeden raz w roku kalendarzowym z danego lokalu mieszkalnego (budynki wielorodzinne) bądź budynku jednorodzinnego.

Odbiór odpadów następuje na indywidualne zgłoszenie wg następujących zasad:

 

Krok 1 – Zgłoszenie i odbiór worków

Zgłoszenia zapotrzebowania należy dokonać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Obroki 140 wraz z informacją na temat:

– adresu lokalu/budynku, w którym wykonuje się remont;

– miejsca podstawienia zapełnionego worka na odpady budowlane i rozbiórkowe;

– imię i nazwisko wytwórcy odpadów;

– nr konta bankowego, na który ma nastąpić zwrot kaucji za worki (zwrot może nastąpić również w kasie MPGK Sp. z o.o.).

W przypadku nieruchomości jednorodzinnej zgłoszenie powinno zostać złożone przez właściciela nieruchomości, natomiast dla nieruchomości wielorodzinnej – przez posiadacza/użytkownika lokalu mieszkalnego.

Za wydanie worków pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 60zł za worek (maksymalnie wydawane są dwa worki BIG-BAG).

Wykonawca może pobierać kaucję w wysokości 60 zł za wydany worek – kaucja podlega zwrotowi nie później niż w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia odpadów do odbioru.

W przypadku posiadania nowego dowodu osobistego bez widocznego adresu zameldowania dokumentem potwierdzającym zamieszkanie w Katowicach może być dowód wnoszenia opłaty „śmieciowej” lub kopia deklaracji złożonej do Urzędu (przedłożenie do wglądu).
 

Krok 2 – Zgłoszenie zapełnienia i odbiór worków, odbiór kaucji

Worki muszą być wypełnione i przygotowane do odbioru maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich pobrania.

Po zapełnieniu worków należy zgłosić ten fakt do MPGK Sp. z o.o. Worki są odbierane z ustalonego miejsca maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia.

Kaucja podlega zwrotowi nie później niż w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia odpadów do odbioru.

 

Uwaga!

1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami odbierane są tylko worki wydane przez MPGK Sp. z o.o.

2. Kaucja wpłacona za wydanie worków przepada gdy:

– nie nastąpiło zgłoszenie odbioru odpadów lub zgłoszenie nastąpiło po upływie 14 dni kalendarzowych;

– odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) zgłoszone do odbioru wymieszane są z odpadami innego typu (np. papa, azbest, materiały izolacyjne itd.);

– odbiór odpadów następował z innego miejsca niż wskazane przez pobierającego worki, lub dostęp do miejsca odbioru – wskazanego przez pobierającego worki – był w znacznym stopniu utrudniony lub niemożliwy.

3. W przypadku odpadów remontowo-budowlanych powstałych w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorcę/firmę działającą na zlecenie/umowę w gospodarstwach domowych, zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków tego podmiotu/przedsiębiorcy.

4. Bezpłatny odbiór odpadów dotyczy tylko remontów prowadzonych samodzielnie w gospodarstwach domowych.

Ponadto przypominamy, że odpady remontowo-budowlane z remontów prowadzonych samodzielnie (niezawierające materiałów izolacyjnych, azbestu, papy oraz innych materiałów niebezpiecznych) mieszkaniec może również bezpłatnie oddać do Gminnych Punktów Zbierania Odpadów.

Ewentualne pytania dotyczące usługi należy kierować bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta MPGK: 32/35 87 611, 32/35 87 612, 32/35 87 685.

 

 • Wznowienie działalności GPZO

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 grudnia 2023 r. wznawiają działalność wyremontowane Gminne Punkty Zbiórki Odpadów przy...

  Więcej
 • Leśny Piknik Rodzinny...

  Leśny Piknik Rodzinny „Ekoodpowiedzialnie” – 3.06.2023r, Katowicki Park Leśny (łąka za lotniskiem Muchowiec)...

  Więcej
 • Akcja „Łączą nas drzewa”

  Zapraszamy do udziału w akcji „Łączą nas drzewa”. Więcej

 • Nieczynny GPZO przy ul. Zaopusta 70...

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 stycznia, ze względu na prace modernizacyjne punkt zbiórki odpadów przy ulicy Zaopusta 70 będzie...

  Więcej
 • Odbiór naturalnych choinek świątecznych

  Informujemy, iż odbiór naturalnych choinek świątecznych następować będzie: 1)  z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych: - w terminie...

  Więcej
 • Nieczynny GPZO przy ul. Zaopusta 70...

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 24, 28, 29 i 31 grudnia, punkt zbiórki odpadów przy ulicy Zaopusta 70 będzie nieczynny. W tych dniach odpady można...

  Więcej
 • Deklaracje – przypomnienie
  najważniejszych...

  Przypominamy, że w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r....

  Więcej
 • Nieczynny GPZO przy ul. Zaopusta 70...

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 września (poniedziałek), ze względu na prace budowlane, punkt zbiórki odpadów przy ulicy Zaopusta 70 będzie...

  Więcej
 • Nieczynny GPZO przy ul. Bankowej...

  Informujemy, że Gminny Punkt Zbierania Odpadów przy ul. Bankowej 10 od dnia 09.07.2022r. z powodu remontu będzie nieczynny do odwołania. W...

  Więcej
 • Nagroda dla Prezydenta Katowic

  Na wspólnym stoisku miast w strefie URBAN EXPO miała miejsce uroczystość wręczenia Złotej Odznaki Krajowej Izby Gospodarki Odpadami z Diamentem...

  Więcej
 • Kolejna edycja Leśnego Pikniku...

  Kolejna edycja Leśnego Rodzinnego Pikniku „Ekoodpowiedzialnie” za nami! Pogoda dopisała, a atrakcji dla dużych i małych było co niemiara. Dziękujemy...

  Więcej
 • Zapraszamy na Leśny Piknik Rodzinny...

  Serdecznie zapraszamy na Leśny Piknik Rodzinny Ekoodpowiedzialnie, który odbędzie się w dniu 21 maja 2022r. na terenie Katowickiego Parku Leśnego (Dolina...

  Więcej
 • Odbiór naturalnych choinek świątecznych

  Informujemy, że odbiór naturalnych choinek świątecznych następować będzie: 1) Z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych: - przy pierwszym...

  Więcej
 • Wigilia i Sylwester – zmiana godzin...

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 i 31 grudnia 2021 r. Gminny Punkt Zbierania Odpadów przy ul....

  Więcej
 • Zamknięcie systemu SEKAP

  Informujemy, iż w związku z wygaszaniem funkcjonowania platformy SEKAP od 01.12.21r. wyłączona zostanie możliwość przesyłania wniosków do Urzędu przy...

  Więcej