Odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz)

Od dnia 1 września 2016r. Miasto Katowice, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadziło odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz) z nieruchomości zamieszkałych z remontów prowadzonych samodzielnie przez mieszkańców.

Odpady odbierane są nieodpłatnie jeden raz w roku kalendarzowym w ilości nieprzekraczającej 2m3 w workach typu BIG-BAG (wytrzymałe worki z tworzywa sztucznego o pojemności 1m3).

Odbiór tych odpadów w wyżej określonej ilości może być zrealizowany jeden raz w roku kalendarzowym z danego lokalu mieszkalnego (budynki wielorodzinne) bądź budynku jednorodzinnego.

Odbiór odpadów następuje na indywidualne zgłoszenie wg następujących zasad:

 

Krok 1 – Zgłoszenie i odbiór worków

Zgłoszenia zapotrzebowania należy dokonać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Obroki 140 wraz z informacją na temat:

– adresu lokalu/budynku, w którym wykonuje się remont;

– miejsca podstawienia zapełnionego worka na odpady budowlane i rozbiórkowe;

– imię i nazwisko wytwórcy odpadów;

– nr konta bankowego, na który ma nastąpić zwrot kaucji za worki (zwrot może nastąpić również w kasie MPGK Sp. z o.o.).

W przypadku nieruchomości jednorodzinnej zgłoszenie powinno zostać złożone przez właściciela nieruchomości, natomiast dla nieruchomości wielorodzinnej – przez posiadacza/użytkownika lokalu mieszkalnego.

Za wydanie worków pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 60zł za worek (maksymalnie wydawane są dwa worki BIG-BAG).

Wykonawca może pobierać kaucję w wysokości 60 zł za wydany worek – kaucja podlega zwrotowi nie później niż w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia odpadów do odbioru.

W przypadku posiadania nowego dowodu osobistego bez widocznego adresu zameldowania dokumentem potwierdzającym zamieszkanie w Katowicach może być dowód wnoszenia opłaty „śmieciowej” lub kopia deklaracji złożonej do Urzędu (przedłożenie do wglądu).
 

Krok 2 – Zgłoszenie zapełnienia i odbiór worków, odbiór kaucji

Worki muszą być wypełnione i przygotowane do odbioru maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich pobrania.

Po zapełnieniu worków należy zgłosić ten fakt do MPGK Sp. z o.o. Worki są odbierane z ustalonego miejsca maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia.

Kaucja podlega zwrotowi nie później niż w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia odpadów do odbioru.

 

Uwaga!

1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami odbierane są tylko worki wydane przez MPGK Sp. z o.o.

2. Kaucja wpłacona za wydanie worków przepada gdy:

– nie nastąpiło zgłoszenie odbioru odpadów lub zgłoszenie nastąpiło po upływie 14 dni kalendarzowych;

– odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) zgłoszone do odbioru wymieszane są z odpadami innego typu (np. papa, azbest, materiały izolacyjne itd.);

– odbiór odpadów następował z innego miejsca niż wskazane przez pobierającego worki, lub dostęp do miejsca odbioru – wskazanego przez pobierającego worki – był w znacznym stopniu utrudniony lub niemożliwy.

3. W przypadku odpadów remontowo-budowlanych powstałych w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorcę/firmę działającą na zlecenie/umowę w gospodarstwach domowych, zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków tego podmiotu/przedsiębiorcy.

4. Bezpłatny odbiór odpadów dotyczy tylko remontów prowadzonych samodzielnie w gospodarstwach domowych.

Ponadto przypominamy, że odpady remontowo-budowlane z remontów prowadzonych samodzielnie (niezawierające materiałów izolacyjnych, azbestu, papy oraz innych materiałów niebezpiecznych) mieszkaniec może również bezpłatnie oddać do Gminnych Punktów Zbierania Odpadów.

Ewentualne pytania dotyczące usługi należy kierować bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta MPGK: 32/35 87 611, 32/35 87 612, 32/35 87 685.

 

 • Zapraszamy na Leśny Piknik Rodzinny...

  Serdecznie zapraszamy na Leśny Piknik Rodzinny Ekoodpowiedzialnie, który odbędzie się w dniu 21 maja 2022r. na terenie Katowickiego Parku Leśnego (Dolina...

  Więcej
 • Odbiór naturalnych choinek świątecznych

  Informujemy, że odbiór naturalnych choinek świątecznych następować będzie: 1) Z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych: - przy pierwszym...

  Więcej
 • Wigilia i Sylwester – zmiana godzin...

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 i 31 grudnia 2021 r. Gminny Punkt Zbierania Odpadów przy ul....

  Więcej
 • Zamknięcie systemu SEKAP

  Informujemy, iż w związku z wygaszaniem funkcjonowania platformy SEKAP od 01.12.21r. wyłączona zostanie możliwość przesyłania wniosków do Urzędu przy...

  Więcej
 • Edukacyjny film dla dzieci – jak...

  Zachęcamy do obejrzenia filmu edukacyjnego dla dzieci, poruszającego tematykę właściwego postępowania z odpadami komunalnymi.   [video...

  Więcej
 • Wspólne rady na odpady

  Od 1 października 2021r. w wielu miejscach na terenie miasta można spotkać grafiki z puzzlami dotyczącymi gospodarki odpadami....

  Więcej
 • Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego

  Od 1 lipca w Katowicach rusza usługa odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego...

  Więcej
 • Nowe stawki opłaty za gospoda…

  W związku z podjęciem uchwały nr XXXV/785/21 Rady Miasta Katowice z dnia 27 maja 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie...

  Więcej
 • Otrzymałeś taką naklejkę?

  Otrzymana naklejka oznacza, że w danym worku lub pojemniku znalazły się odpady nienależące do danej frakcji odpadów. Jeżeli Twój worek został w ten...

  Więcej
 • Nowy formularz deklaracji DOK-2

  Informujemy, że zgodnie z uchwałami nr XXIX/649/20 oraz XXIX/648/20 Rady Miasta Katowice z dn. 17 grudnia 2020 r., od dnia 12.01.2021 r. obowiązuje nowy...

  Więcej
 • Segregacja i recykling przyszłości

  W całym cyklu artykułów na temat gospodarki odpadami staraliśmy się uświadomić czytelnikom, że gospodarka odpadami i recykling to jedne z...

  Więcej
 • Nie wyrzucaj! Sprzedaj, oddaj, napraw

  Czas na mały rachunek sumienia… Niech każdy z nas zastanowi się, ile ma w domu nienoszonych ubrań, nieużywanych urządzeń elektrycznych i...

  Więcej
 • Kompostowanie, czyli domowy recykling

  Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny naturalny nawóz, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy...

  Więcej
 • Plastik w morzach i oceanach

  W 2050 roku plastik w morzach i oceanach będzie ważył więcej niż żyjące w nich ryby. Już niedługo na wakacjach będziemy pływać wśród...

  Więcej
 • Efekty recyklingu

  Na opakowaniach lub produktach często możesz zobaczyć trzy strzałki ułożone w kształt trójkąta. To oznakowanie przeznaczone dla wyrobów,...

  Więcej