Recykling

Odpady – nie mój problem?

Odpady, które powstają w gospodarstwie domowym, są regularnie wywożone i znikają nam sprzed oczu – ale czy to oznacza, że przestają być naszym problemem? Niestety nie. To, co dzieje się z odpadami po ich wywiezieniu, nadal wpływa na nasze życie i zdrowie, mimo że ich nie widzimy. Składowiska, na których zalegać będą niesegregowane i nieprzetwarzane odpady, stają się prędzej czy później palącym problemem, pogarszając jakość życia w mieście. Wytwarzają się na nich substancje toksyczne, które przenikają do wody, gleby i powietrza – a więc odpady nawet po wyrzuceniu i wywiezieniu nadal są dla nas kłopotem. 300 kilogramów wytwarzanych przez osobę odpadów w ciągu roku to naprawdę zatrważająca ilość…Ale aż 80% wytwarzanych odpadów można poddawać recyklingowi i przetwarzać surowce wtórne. Dzięki temu odpady nie zalegają na składowiskach, a my nie wyczerpujemy niepotrzebnie cennych surowców naturalnych. Niestety, obecnie zbyt mały procent odpadów mogących podlegać recyklingowi jest ponownie przetwarzany.

Dowiedz się więcej:

Recykling w Katowicach

Zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, z roku na rok wzrasta wymagany poziom recyklingu w Katowicach. W roku 2016 ilość surowców wtórnych, jakie musi zebrać mieszkaniec, to 28 kilogramów; w 2020 roku będzie to 78 kilogramów.

Do dzieła!