Kontakt

Urząd Miasta Katowice
Wydział Kształtowania Środowiska

Stanowisko w Biurze Obsługi Mieszkańców Rynek 1, piętro I, stanowisko 28, 29
Referat ds. Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Rynek 1, piętro 7

adres e-mail Wydziału:
ks@katowice.eu
nr telefonów do referatu:
(32) 2593 -974, -876, -972, -971, -973, -975, -970, -881

Urząd Miasta Katowice
Wydział Księgowo-Rachunkowy

Stanowisko w Biurze Obsługi Mieszkańców – Rynek 1, piętro I, stanowisko 24, 25
Referat Dochodów Komunalnych, Rynek 1, piętro 4

adres e-mail Wydziału:
kr@um.katowice.pl
nr telefonów do referatu:
(32) 2593-914, -915, -916, -917