Odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz)

Od dnia 1 września 2016r. Miasto Katowice, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadziło odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz) z nieruchomości zamieszkałych z remontów prowadzonych samodzielnie przez mieszkańców.

Odpady odbierane są nieodpłatnie jeden raz w roku kalendarzowym w ilości nieprzekraczającej 2m3 w workach typu BIG-BAG (wytrzymałe worki z tworzywa sztucznego o pojemności 1m3).

Odbiór tych odpadów w wyżej określonej ilości może być zrealizowany jeden raz w roku kalendarzowym  z danego lokalu mieszkalnego (budynki wielorodzinne) bądź budynku jednorodzinnego.

Odbiór odpadów następuje na indywidualne zgłoszenie wg następujących zasad:

 

Krok 1 – Zgłoszenie i odbiór worków

Zgłoszenia zapotrzebowania należy dokonać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Obroki 140 wraz z informacją na temat:

– adresu lokalu/budynku, w którym wykonuje się remont;

– miejsca podstawienia zapełnionego worka na odpady budowlane i rozbiórkowe;

– imię i nazwisko wytwórcy odpadów;

– nr konta bankowego, na który ma nastąpić zwrot kaucji za worki (zwrot może nastąpić również w kasie MPGK Sp. z o.o.).

W przypadku nieruchomości jednorodzinnej zgłoszenie powinno zostać złożone przez właściciela nieruchomości, natomiast dla nieruchomości wielorodzinnej – przez posiadacza/użytkownika lokalu mieszkalnego.

Za wydanie worków pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 60zł za worek (maksymalnie wydawane są dwa worki BIG-BAG).

Wykonawca może pobierać kaucję w wysokości 60 zł za wydany worek – kaucja podlega zwrotowi nie później niż w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia odpadów do odbioru.

W przypadku posiadania nowego dowodu osobistego bez widocznego adresu zameldowania dokumentem potwierdzającym zamieszkanie w Katowicach może być dowód wnoszenia opłaty „śmieciowej” lub kopia deklaracji złożonej do Urzędu (przedłożenie do wglądu).
 

Krok 2 – Zgłoszenie zapełnienia i odbiór worków, odbiór kaucji

Worki muszą być wypełnione i przygotowane do odbioru maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich pobrania.

Po zapełnieniu worków należy zgłosić ten fakt do MPGK Sp. z o.o. Worki są odbierane z ustalonego miejsca maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia.

Kaucja podlega zwrotowi nie później niż w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia odpadów do odbioru.

 

Uwaga!

1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami odbierane są tylko worki wydane przez MPGK Sp. z o.o.

2. Kaucja wpłacona za wydanie worków przepada gdy:

– nie nastąpiło zgłoszenie odbioru odpadów lub zgłoszenie nastąpiło po upływie 14 dni kalendarzowych;

– odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) zgłoszone do odbioru wymieszane są z odpadami innego typu (np. papa, azbest, materiały izolacyjne itd.);

– odbiór odpadów następował z innego miejsca niż wskazane przez pobierającego worki, lub dostęp do miejsca odbioru – wskazanego przez pobierającego worki – był w znacznym stopniu utrudniony lub niemożliwy.

3. W przypadku odpadów remontowo-budowlanych powstałych w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorcę/firmę działającą na zlecenie/umowę w gospodarstwach domowych, zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków tego podmiotu/przedsiębiorcy.

4. Bezpłatny odbiór odpadów dotyczy tylko remontów prowadzonych samodzielnie w gospodarstwach domowych.

Ponadto przypominamy, że odpady remontowo-budowlane z remontów prowadzonych samodzielnie (niezawierające materiałów izolacyjnych, azbestu, papy oraz innych materiałów niebezpiecznych) mieszkaniec może również bezpłatnie oddać do Gminnych Punktów Zbierania Odpadów.

Ewentualne pytania dotyczące usługi należy kierować bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta MPGK: 32/35 87 611, 32/35 87 612, 32/35 87 685.

 

 • Nowe formularze deklaracji

  Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XIX/459/20 Rady Miasta Katowice z dn. 23 kwietnia 2020 r.od 14.05.2020 r. będą obowiązywały nowe...

  Więcej
 • Co się dzieje z odpadami po odebraniu...

  Zapewne niewiele osób zastanawia się nad tym, co dzieje się z odpadami, kiedy je posegregujemy i wyniesiemy na zewnątrz. A warto o tym pomyśleć,...

  Więcej
 • Postępowanie z odpadami w czasie...

  Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi postępowania z odpadami w czasie pandemii: Więcej

 • Wznowienie działalności GPZO

  Informujemy, że z dniem 22.04.2020 wznawiają działalność Gminne Punkty Zbiórki Odpadów. Na terenie GPZO nadal obowiązują zaostrzone rygory...

  Więcej
 • Przypominamy, iż w ramach pomocy przedsiębiorcom w Katowicach uruchomiono Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy (szczegółowe informacje na Więcej

 • Wydruki dla najmłodszych (i nie tylko)

  Zachęcamy do pobrania i wydruku dla najmłodszych (i nie tylko) naszych kolorowanek i zeszytów zadań. Dobrej zabawy!

  Więcej

 • Dlaczego odpady to coraz większy koszt dla...

  W ostatnim czasie niemal w całej Polsce nastąpiły podwyżki stawek opłat za odbiór odpadów. Do końca 2019 r. w Katowicach za odpady segregowane...

  Więcej
 • GPZO zamknięte do odwołania

  W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego m. in. zaostrzenia się kryteriów przemieszczania osób, od dnia 25.03.2020 do...

  Więcej
 • Zagospodarowanie odpadów – jak się...

  Gospodarka odpadami jest jednym z najpoważniejszych wyzwań dla współczesnej cywilizacji, ale różnorodne odpady towarzyszą ludziom od zawsze. A...

  Więcej
 • Informacja

  Uwaga! Informujemy, iż od godziny 11:00 dnia 13.03.2020r. (piątek) do odwołania Urząd Miasta Katowice wraz ze wszystkimi jednostkami...

  Więcej