Zmiana w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uprzejmie informujemy, iż dnia 21 listopada 2019 r. została podjęta uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019r., poz. 7883). Od 1 stycznia 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić:

  • 21,30 zł/os. miesięcznie (segregacja odpadów),
  • 42,60 zł/os. miesięcznie (brak segregacji).

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Prezydent Miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Link do uchwały: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2019/7883/akt.pdf

  • Liderzy i maruderzy, czyli gospodarka...

    Liderzy i maruderzy, czyli gospodarka odpadami na świecie Systemy recyklingu nie są identyczne w każdym zakątku Ziemi, a z...

    Więcej
  • Segregowanie odpadów jest łatwe? Zatem skąd...

    Segregacja minimalizuje ilość składowanych odpadów, gdyż umożliwia wyselekcjonowanie z nich surowców wtórnych i skierowanie ich do zakładów...

    Więcej
  • Nowe formularze deklaracji

    Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XIX/459/20 Rady Miasta Katowice z dn. 23 kwietnia 2020 r.od 14.05.2020 r. będą obowiązywały nowe...

    Więcej
  • Co się dzieje z odpadami po odebraniu...

    Zapewne niewiele osób zastanawia się nad tym, co dzieje się z odpadami, kiedy je posegregujemy i wyniesiemy na zewnątrz. A warto o tym pomyśleć,...

    Więcej
  • Postępowanie z odpadami w czasie...

    Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi postępowania z odpadami w czasie pandemii: Więcej

  • Wznowienie działalności GPZO

    Informujemy, że z dniem 22.04.2020 wznawiają działalność Gminne Punkty Zbiórki Odpadów. Na terenie GPZO nadal obowiązują zaostrzone rygory...

    Więcej
  • Przypominamy, iż w ramach pomocy przedsiębiorcom w Katowicach uruchomiono Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy (szczegółowe informacje na Więcej

  • Wydruki dla najmłodszych (i nie tylko)

    Zachęcamy do pobrania i wydruku dla najmłodszych (i nie tylko) naszych kolorowanek i zeszytów zadań. Dobrej zabawy!

    Więcej

  • Dlaczego odpady to coraz większy koszt dla...

    W ostatnim czasie niemal w całej Polsce nastąpiły podwyżki stawek opłat za odbiór odpadów. Do końca 2019 r. w Katowicach za odpady segregowane...

    Więcej
  • GPZO zamknięte do odwołania

    W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego m. in. zaostrzenia się kryteriów przemieszczania osób, od dnia 25.03.2020 do...

    Więcej