Spalanie odpadów tylko w spalarni!

Niestety, wciąż bardzo wielu Polaków zamiast segregować, woli wrzucić odpady do pieca… Niektórzy ludzie postrzegają spalanie śmieci w domowych kotłach grzewczych jako łatwy i darmowy sposób na pozbycie się odpadów. Jednak to jedynie pozorna oszczędność, gdyż w efekcie takiego postępowania możemy stracić to, co najcenniejsze, a więc zdrowie.

Każdy z nas powinien w końcu zrozumieć, że domowe piece nie są przystosowane do spalania odpadów. Tym samym do tego typu kotłów nie wolno wrzucać starych mebli, butów, ubrań, opakowań, butelek PET, zabawek lub opon. W ten sposób nie zaoszczędzimy na ogrzewaniu. Piec to nie „magiczne urządzenie”, które rozwiązuje problem wytwarzanych przez nas odpadów, a zarazem zaspokaja zapotrzebowanie na ciepło w domu. Wręcz przeciwnie – miejmy świadomość tego, że spalając śmieci, produkujemy śmieciowe powietrze!

Fot. 1. Zanieczyszczenie powietrza to jeden głównych problemów środowiskowych w Polsce, źródło: depositphotos/47284693/stock-photo-businessman-standing-outdoors-under-air/realinemedia

Zanieczyszczenie powietrza

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Polsce są gospodarstwa domowe. Z ich kominów, w wyniku spalania różnego rodzaju paliw, w tym niestety odpadów, do atmosfery trafiają dwutlenek węgla, tlenki siarki, tlenki azotu, a także pyły zawieszone (PM). Te ostatnie, ze względu na mikroskopijną wielkość cząsteczek (2,5-10 mikrometra) są szczególnie niepożądane, gdyż wnikają do krwiobiegu, powodując wiele konsekwencji zdrowotnych. Dla porównania średnica ludzkiego włosa to 70 mikrometrów, więc cząsteczki Pyłu PM 10 są od niej siedmiokrotnie mniejsze! Zanieczyszczenia wydobywające się z kominów domów, a także rur wydechowych samochodów są określane mianem niskiej emisji, ze względu na wysokość uwalniania trujących związków, wynoszącą maksymalnie 40 m. Dym zawierający pyły zawieszone niesie ze sobą substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzoapiren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany, wywołujące wiele groźnych chorób.

Fot. 2. Czarny dym powstający w wyniku spalania domowym piecu odpadów i kiepskiego opału, źródło: depositphotos/14326165/stock-photo-smoking-chimney.html/stevanovicigor

Sami sobie szkodzimy

Nie jest łatwo szybko poprawić jakość powietrza w mieście, ponieważ w dużym stopniu to, czym oddychamy, zależy od samych mieszkańców. To oni bowiem decydują, w jaki sposób ogrzewają swoje mieszkanie, jakiego typu opał stosują, czy też z jakiego środka transportu korzystają najczęściej. Ludzie wciąż używają przestarzałych kotłów, pieców kaflowych, kominków, pieców na drewno typu „koza”, a także tzw. angielek. Mieszkańcy palą w nich głównie węglem i drewnem, ale nierzadko również śmieciami. Wrzucane do domowych pieców torby foliowe, kartony po mleku, opakowania po maśle czy plastikowe produkty, spalając się, emitują do atmosfery szkodliwe związki i wspomniane pyły, które zatruwają powietrze, glebę i wody powierzchniowe. Dużo do życzenia pozostawia nie tylko jakość surowca, ale także stan techniczny wykorzystywanych urządzeń. Kominy są nieczyszczone, instalacje wadliwe, a efekt pozostaje widoczny w postaci unoszonych nad domami kłębów czarnego dymu.

Skutki niskiej emisji powstającej w konsekwencji spalania odpadów mogą być bardzo poważne i dotyczyć każdego mieszkańca. Wnikające do naszego układu oddechowego cząsteczki pyłów są w stanie wywołać niewielkie dysfunkcje naszego organizmu, jak np. rozdrażnienie, podrażnienie śluzówek oczu czy alergię, ale przyczyniają się również do poważnych schorzeń: astmy, obturacyjnej choroby płuc czy nawet nowotworów. Właściwie nie ma narządów, na które zanieczyszczenia powietrza nie mają wpływu. Potwierdza to nie tylko wiele światowych organizacji, zajmujących się badaniami zdrowia (np. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zanieczyszczenia powietrza skracają długość życia każdego Polaka o 9 miesięcy), ale także statystyki prowadzone przez szpitale, które odnotowują wzrost liczby przyjęć chorych, następujących po dniach, w których wystąpiły przekroczenia poziomu zanieczyszczeń. Konsekwencje zdrowotne to jednak nie jedyne efekty niskiej emisji. Przyroda również cierpi z powodu obecnych w powietrzu zanieczyszczeń. Rośliny obumierają, zwierzęta chorują, wody i gleby są zakwaszone, a plony coraz słabsze. Jeśli do tego dołożymy jeszcze czarno-szare zacieki na budynkach, zniszczone elewacje czy też korozję przedmiotów metalowych okazuje się, że skala zniszczeń może jest naprawdę duża.

Spalarnie odpadów

Jeśli zatem spalanie odpadów jest kategorycznie zabronione w odniesieniu do domowych pieców, to czy w ogóle istnieje miejsce, w którym ten proces może przebiegać zgodnie z prawem i bez szkody dla środowiska? Odpowiedzią na to pytanie są spalarnie odpadów. Stanowią one jedno z ogniw systemu zagospodarowania odpadów, i to nie tylko komunalnych, ale i niebezpiecznych, poprodukcyjnych lub medycznych. Co więcej, spalanie nieprzetworzonych (np. na paliwo RDF) zmieszanych odpadów komunalnych jest możliwe tylko w spalarniach odpadów. Instalacje do termicznego przekształcania odpadów buduje się je w celu unieszkodliwienia odpadów, a także aby odzyskiwać z nich energię.

Warto też podkreślić, że do spalarni trafiają odpady, których nie dało się ponownie wykorzystać lub przetworzyć w procesie recyklingu. Zatem poprzez spalanie zagospodarowywane są te śmieci, które w innym przypadku trafiłyby na składowiska. A jak przebiega proces spalania odpadów? Przede wszystkim w wyspecjalizowanych kotłach śmieci spala się w bardzo wysokiej temperaturze, nawet przekraczającej 1000°C (dla porównania w domowych piecach temperatura wynosi od 300°C do 500°C). W efekcie odpady spalają się niemal całkowicie, a szkodliwe związki zostają zneutralizowane właśnie w wyniku działania temperatury. Pozostałościami po procesie spalania są popiół i żużel, które wykorzystuje się jako materiał budowlany, np. do rekultywacji składowisk, albo składuje się w bezpiecznych warunkach. Natomiast żużli używa się do tworzenia mieszanek betonowych.

Inny ważny aspekt działania spalarni dotyczy emisji dymu do powietrza. Należy podkreślić, iż zestawy specjalnych filtrów i systemy dopalania spalin sprawiają, że dym ulatujący ze spalarniowych kominów nie jest niebezpieczny dla środowiska i spełnia rygorystyczne normy jakości powietrza. W domowych instalacjach grzewczych nie ma filtrów ani innych systemów neutralizacji gazów powstających wskutek spalania odpadów, więc spalarnie są o wiele bezpieczniejsze pod tym względem.

Jednak warto podkreślić fakt, iż proces spalania odpadów nigdy nie zastąpi recyklingu albo kompostowania, lecz stanowi jedynie ich uzupełnienie i jedną z możliwości radzenia sobie z problemem olbrzymiej masy odpadów nienadających się do wykorzystania, a tym samym trafiających na składowiska odpadów.

Fot. 3. Spalarnia odpadów komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, autor: Pit1233

Edukować i pilnować

Poprawa jakości powietrza nie jest możliwa bez zmiany świadomości mieszkańców. Ważne jest by nie tylko wiedzieli, jakie konsekwencje wiążą się z niską emisją spowodowaną spalaniem odpadów, jak w sposób przyjazny dla środowiska ogrzewać swoje mieszkanie, czy też co mogą na co dzień robić, by zadbać o mikroklimat w swoim otoczeniu.

Co więcej, nad jakością powietrza czuwają również funkcjonariusze straży miejskiej, którzy są upoważnieni do kontroli gospodarstw domowych i sprawdzania czy są w nich spalane śmieci. Za takie, niezgodne z prawem działanie grozi mieszkańcom kara sięgająca od 500 do nawet 5000 zł. W 2017 r. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z art. 155 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach lub współspalarniach, a kto robi to w innych miejscach podlega karze aresztu lub grzywny.

Ciekawostka:

W Szwajcarii niemal w ogóle nie składuje się odpadów: blisko 53% trafia do recyklingu, a prawie 47% unieszkodliwia się w procesie spalania w specjalnych instalacjach.

Ciekawostka:

W Polsce działa osiem spalarni odpadów komunalnych o wydajności około 1,1 mln ton. Instalacje działają w: Rzeszowie, Bydgoszczy, Warszawie, Poznaniu, Koninie, Krakowie, Szczecinie i w Białymstoku.

Opracowano na zlecenie Urzędu Miasta Katowice

 • Wspólne rady na odpady

  Od 1 października 2021r. w wielu miejscach na terenie miasta można spotkać grafiki z puzzlami dotyczącymi gospodarki odpadami....

  Więcej
 • Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego

  Od 1 lipca w Katowicach rusza usługa odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego...

  Więcej
 • Nowe stawki opłaty za gospoda…

  W związku z podjęciem uchwały nr XXXV/785/21 Rady Miasta Katowice z dnia 27 maja 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie...

  Więcej
 • Otrzymałeś taką naklejkę?

  Otrzymana naklejka oznacza, że w danym worku lub pojemniku znalazły się odpady nienależące do danej frakcji odpadów. Jeżeli Twój worek został w ten...

  Więcej
 • Nowy formularz deklaracji DOK-2

  Informujemy, że zgodnie z uchwałami nr XXIX/649/20 oraz XXIX/648/20 Rady Miasta Katowice z dn. 17 grudnia 2020 r., od dnia 12.01.2021 r. obowiązuje nowy...

  Więcej
 • Segregacja i recykling przyszłości

  W całym cyklu artykułów na temat gospodarki odpadami staraliśmy się uświadomić czytelnikom, że gospodarka odpadami i recykling to jedne z...

  Więcej
 • Nie wyrzucaj! Sprzedaj, oddaj, napraw

  Czas na mały rachunek sumienia… Niech każdy z nas zastanowi się, ile ma w domu nienoszonych ubrań, nieużywanych urządzeń elektrycznych i...

  Więcej
 • Kompostowanie, czyli domowy recykling

  Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny naturalny nawóz, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy...

  Więcej
 • Plastik w morzach i oceanach

  W 2050 roku plastik w morzach i oceanach będzie ważył więcej niż żyjące w nich ryby. Już niedługo na wakacjach będziemy pływać wśród...

  Więcej
 • Efekty recyklingu

  Na opakowaniach lub produktach często możesz zobaczyć trzy strzałki ułożone w kształt trójkąta. To oznakowanie przeznaczone dla wyrobów,...

  Więcej
 • Dlaczego i jak ograniczyć ilość odpadów...

  Jakie są główne założenia cywilizacyjnej batalii o uniknięcie degradacji środowiska wskutek zanieczyszczenia go odpadami? Oczywiście chodzi o...

  Więcej
 • Rewolucyjny wynalazek i globalny problem

  Ten produkt to jeden z symboli naszych czasów, choć wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z obecności tego materiału niemal w każdej dziedzinie...

  Więcej
 • Odbiór odpadów w czasie pandemii

  Czy podczas pandemii obowiązuje segregowanie odpadów? W jaki sposób bezpiecznie pozbyć się zużytej maseczki czy rękawiczek? Czy w czasie kwarantanny...

  Więcej
 • Upcykling: wartościowe z niepotrzebnego

  Pojęcie recyklingu rozumieją już chyba niemal wszyscy. Ale coraz częściej do naszej świadomości dociera pojęcie upcyklingu. To właśnie...

  Więcej
 • Zero waste, czyli marzenie o życiu...

  Pieczywo pakują do własnych płóciennych worków, na kawę chodzą ze swoim kubkiem, a do sklepu zabierają pojemniki, do których wkładają...

  Więcej