Gra Segreguj z Eko Łobuziakami

Segreguj z Eko Łobuziakami Zasady gry

Gra ekologiczna składa się z trzech etapów oraz dodatkowej rundy bonusowej, która zostaje udostępniona dla gracza, który wcześniej przejdzie bezbłędnie przez wszystkie trzy poprzednie etapy gry, zdobywając w nich maksymalną możliwą ilość punktów. Celem gry jest zdobycie jak największej ilości punktów oraz odnotowanie osobistego rekordu zarejestrowanego gracza w rankingu najlepszych wyników.
W celu właściwego wypełnienia zadań, gracz powinien zapoznać się z zawartymi w samouczku informacjami na temat zasad segregowania odpadów na terenie Katowic. Eko Łobuziaki prezentują swoje pojemniki, informując, jakie odpady powinny, a jakie nie powinny się w nich znaleźć. Gracz poznaje również zasady utylizacji odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i poremontowych. Jeżeli gracz chce, by jego wynik był zapisany w rankingu, musi przed rozpoczęciem gry zarejestrować się, podając login i hasło oraz zalogować na swoje konto. Możliwa jest również gra bez rejestracji, jednak bez możliwości zapisania osiągniętego rezultatu.

Etap 1 – 3
Gracz ma za zadanie umieścić pojawiające się odpady (10 odpadów w danym etapie) w odpowiednim pojemniku lub aptece bądź też GPZO (Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów). Każdy odpad jest podpisany. Czas, w jakim gracz umieści śmieci w odpowiednim pojemniku, ma wpływ na ilość zdobytych przez niego punktów:

1 – 3 sekund: 400 p.
4 – 6 sekund: 300 p.
7 – 9 sekund: 200 p.
10 – 12 sekund: 100 p.

W każdym etapie gracz może pomylić się 3 razy. Czwarta pomyłka skutkuje przerwaniem gry i propozycją, by zacząć od początku lub przejść do samouczka.

Runda bonusowa
Jeżeli gracz bezbłędnie przejdzie przez wszystkie 3 etapy, wyrzucając wszystkie odpady w przedziale czasowym od 1 do 3 sekund i uzyska w ten sposób maksymalną możliwą ilość punktów, otrzymuje możliwość uczestnictwa w rundzie bonusowej. Podobnie, jak w poprzednich etapach gry, ma on za zadanie umieścić odpady w odpowiednich pojemnikach, ma jednak ograniczony czas, który wydłuża się jednak o 3 sekundy z każdym prawidłowo wyrzuconym do pojemnika śmieciem do górnej granicy 99 sekund. Za każdy prawidłowo wyrzucony odpad gracz otrzymuje 250 punktów. Jeżeli odpad zostanie wyrzucony do nieodpowiedniego pojemnika, nie zostaje przedłużony limit czasu, który będzie się wtedy wyczerpywał, a gracz traci jedno „życie”. Gra kończy się w momencie wyczerpania limitu czasowego, a osiągnięty wynik zostaje zapisany w rankingu.