Przedsiębiorcy

Wpis do działalności regulowanejWykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestruWykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływoweZezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Katowice

Opis procedury

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Katowic jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Wniosek powinien zawierać:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
– numer identyfikacji podatkowej (NIP);
– numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
– określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

Do wniosku dołącza się:

– oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
– oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Opłaty

50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru).
25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

– przelewem lub przekazem na rachunek bankowy
– bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Katowice

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do działalności regulowanej.
Wykaz aptek na terenie miasta Katowice, w których umieszczone są pojemniki na przeterminowane lekarstwa.

Wniosek do pobrania

NAZWA FIRMY
ADRES FIRMY
Marek Śliwiok Zakład Usługowo-Handlowy 41-106 Siemianowice Śląskie
ul. Limanowskiego 1
Zakład Usługowy Konserwacja Terenów
Zielonych Jacek Wieczorek
41-933 Bytom
ul. Wł. Łokietka 4
F.U.H OKSEL Elżbieta Stachura 40-757 Katowice
ul. Mała 22/1
J.A.P USŁUGI TRANSPORTOWO-HANDLOWE
Joanna Korda-Ciamander
40-852 Katowice
ul. Macieja 7/3
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe
„INTERPROMEX” Sp. z o.o.
42-500 Będzin
ul. Paryska 11
Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. 41-706 Ruda Śląska
ul. Piotra Skargi 87
Waldemar Bielas 40-424 Katowice
ul. Szopienicka 21/11
Grzegorz Ratajczak 40-319 Katowice
ul. Pogodna 15/74
SUEZ POŁUDNIE Sp. o.o. 42-200 Częstochowa
ul. Dębowa 26/28
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu
41-800 Zabrze
ul. Lecha 10
Zakład Oczyszczania Miasta
Zbigniew Strach
42-274 Konopiska
ul. Korzonek 98
Tonsmeier Południe Sp. z o.o. 41-700 Ruda Śląska
ul. Kokotek 33
Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Oddział w Sosnowcu
41-203 Warszawa
ul. Baczyńskiego 11
Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
„TRANSGÓR” S.A.
44-201 Rybnik
ul. Jankowicka 9
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
40-833 Katowice
ul. Obroki 140
Usługi Przewozowe Busdygon Mariusz 40-140 Katowice
ul. Norwida 5/3
REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice
ul. Kaszubska 2
BM RECYKLING Sp. z o.o. 34-120 Andrychów
ul. Tkacka 30
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno
ul. Galmany 1
Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. 41-400 Mysłowice
ul. Stadionowa 11
PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. komandytowa 42-274 Konopiska
ul. Przemysłowa 7
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło 40-335 Katowice
ul. Obrońców Westerplatte 100
Przedsiębiorstwo Komunalne DARPOL
Dariusz Strach
42-274 Konopiska
Korzonek 98
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
Agnieszka Blochel
42-622 Świerklaniec
ul. Polna 72A
STENA Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Ogrodowa 58, Oddział w Siemianowicach Śląskich
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Marii Konopnickiej 11
EKO-SYSTEM BIS Sp. z o.o. Sp. k. 42-274 Konopiska
ul. Przemysłowa 7
Alba Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Starocmentarna 2
Alba Południe Polska Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Starocmentarna 2
Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. 41-503 Chorzów
ul. Bytkowska 15
SITA STAROL Sp. z o.o. 41-500 Chorzów
ul. Kluczborska 29
A.S.A Eko Polska Sp. z o.o. w Zabrzu 41-800 Zabrze
ul. Lecha 10
Robert Konstantynowicz 40-036 Katowice
ul. Królowej Jadwigi 7/12
Siewierskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp z o.o.
42-470 Siewierz
ul. Krakowska 45
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie
30-307 Kraków
ul. Barska 12
BIO-EKOS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 42-622 Nowe Chechło
ul. Leśna 63
Trans-Glob Marcin Przywieczerski 40-357 Katowice
ul. Kocura 14/12
Derek Sp. z o.o. 41-902 Bytom
ul. Zamenhofa 2/5
Abluo Kamil Bielas 32-329 Kolonia
ul. Długa 39
Piotr Kulczyk 40-063 Katowice
ul. Żwirki i Wigury 15/18
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
i Bytowych Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Chudoby 4/1
PHU REKO Jakub Ciupiński 42-300 Myszków
ul. Jana Pawła II 104
Mak Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie
ul. Wentylacyjna 16
EKO-SORT Adam Ben 43-346 Bielsko-Biała
ul. Katowicka 130
AMD Omega Sp. z o.o. Sp. k. 46-320 Praszka
ul. Kozieł 6a

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

NAZWA FIRMY ADRES FIRMY
Alba Południe Sp. z o.o. ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza
CLIPPER Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 31
02-273 Warszawa
EKO-PRO Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 16a
43-608 Jaworzno
FHU SKOTAQUA Agnieszka Skotarska ul. Szkolna 94
42-512 Psary
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło ul. Roździeńska 40
40-382 Katowice
Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obr. Westerplatte 89
40-335 Katowice
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie
Ogrodnictwo i Pielęgnacja Terenów Zielonych
Andrzej Kostorz
ul. Kosmiczna 58
40-457 Katowice
P.P.H.U. DANKAN Daniel Grabowski ul. Długoszyńska 14a
43-608 Jaworznoadres do korespondencji:
ul. Fredry 24/2
43-600 Jaworzno
Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 87
41-706 Ruda Śląska
PUH AKRO Majdak Bogusław ul. Kręta 8
43-502 Czechowice-Dziedzice
REMONDIS GLIWICE Sp. z o.o. ul. Kaszubska 2
44-100 Gliwice
REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu ul. Baczyńskiego 11
41-203 Sosnowiec
SZAMBUŚ Habryka Henryk ul. Krakowska 118A
43-150 Bieruń
TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
WC SERWIS ŚLĄSK Sp. z o.o. ul. Pod Borem 10
41-808 Zabrze
WOD-KAN Trans Krzysztof Król ul. Bohdanowicza 2/53
Katowice
Zakład Rzemieślniczy Czyszczenie Kanalizacji
Stanisław Godziek
ul. Reta 48A
43-190 Mikołów
Zakład Usług Komunalno-Budowlanych ZUKOMB
Zbigniew Słysz
ul. Brzezińska 50
41-400 Mysłowice
Zakład wielobranżowy „DROG-BUS” Sp. z o.o. ul. Topolowa 77
44-177 Chudów
Sebastian Butyński EKOBUT ul. Marii Skłodowskiej-Curie 59
Racibórzadres do korespondencji:
ul. Zielonogórska 3
45-323 Opole
Marcin Muc Firma Wod-Kan ul. Okrzei 8
41-503 Chorzów
TOALETY.PL Sp z o.o. Al. Solidarności 53/7
03-402 Warszawa
SZAMBEX Usługi Komunalne Michał Godziek ul. Reta 48a
43-190 Mikołów
Opis ogólny

1. Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.
2. Zezwolenia, o którym mowa udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.
3. Rada Gminy (Miasta) określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ww. zezwolenia uwzględniając:
a. Opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.
4. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta może:
a.wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
b. dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
5. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami.
2. Dowód wniesienia (uiszczenia opłaty).
3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 107 PLN.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Wpłata na konto:
Urząd Miasta Katowice
PKO Bank Polski nr rachunku:  
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111   

3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1576).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1617).
5. Uchwała nr XXVI/588/12 z dn. 12.09.2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wniosek do pobrania (PDF)
Wniosek do pobrania (DOC)