Przedsiębiorcy

Wpis
do działalności
regulowanej
Wykaz
przedsiębiorców
wpisanych do
rejestru
Wykaz firm
opróżniających
zbiorniki
bezodpływowe
Zezwolenie
na opróżnianie
zbiorników
bezodpływowych

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Katowice

Opis procedury

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Katowic jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Wniosek powinien zawierać:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
– numer identyfikacji podatkowej (NIP);
– określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

Do wniosku dołącza się:

– oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
– oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Opłaty

50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru).
25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

– przelewem lub przekazem na rachunek bankowy
– w opłatomacie zlokalizowanym w Biurze Obsługi Mieszkańców przy Rynku 1

NAZWA FIRMY ADRES FIRMY
Remondis MPGO Sosnowiec Sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Bytowych Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Chudoby 4/1
Marek Śliwiok Zakład Usługowo-Handlowy 41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Limanowskiego 1
Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek 41-933 Bytom, ul. Wł. Łokietka 4
F.U.H OKSEL Elżbieta Stachura 40-757 Katowice, ul. Mała 22/1
Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. 41-706 Ruda Śląska, ul. Piotra Skargi 87
CZYŚCIOCH Waldemar Bielas 32-329 Kolonia, ul. Długa 39
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu 41-800 Zabrze, ul. Lecha 10
Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach 42-274 Konopiska, ul. Korzonek 98
PreZero Service Sp. z o.o. 41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 33
Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Sosnowcu 41-203 Warszawa, ul. Baczyńskiego 11
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 40-833 Katowice, ul. Obroki 140
Usługi Przewozowe Busdygon Mariusz 40-140 Katowice, ul. Norwida 5/3
REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 2
BM RECYKLING Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Tkacka 30
PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. komandytowa 42-274 Konopiska, ul. Przemysłowa 7
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śmiłowskiego 15
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło 40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 100
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Agnieszka Blochel 42-622 Świerklaniec, ul. Polna 72A
STENA Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 20, Oddział w Siemianowicach Śląskich 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Marii Konopnickiej 11
EKO-SYSTEM BIS Sp. z o.o. Sp. k. 42-274 Konopiska, ul. Przemysłowa 7
Alba Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2
Alba Południe Polska Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2
Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. 41-503 Chorzów, ul. Bytkowska 15
STAROL Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, ul. Kluczborska 29
FCC Polska Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Lecha 10
BIO-EKOS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 42-622 Nowe Chechło, ul. Leśna 63
Abluo Kamil Bielas 32-329 Kolonia, ul. Długa 39
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Bytowych Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Chudoby 4/1
PHU REKO Jakub Ciupiński 42-300 Myszków, ul. Jana Pawła II 104
Mak Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Wentylacyjna 16
AMD Omega Sp. z o.o. Sp. k. 46-320 Praszka, ul. Kozieł 6a
Eco Recycling Łukasz Hajduk 40-816 Katowice, ul. Bocheńskiego 94
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FOREST” Sylwia Żak 43-100 Tychy, ul. Armii Krajowej 31/9
Alba Ekoplus Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2
Eko-Art. Artur Banaszewski 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Asfaltowa 1
FUH Natezja Urszula Heinrich Dominika Bremer Sp. j. 44-153 Trachy ul. Raciborska 25G
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk 26–008 Górno, Wola Jachowa 94A
SUEZ Południe Sp. z o.o. 30-731 Kraków, ul. Kosiarzy 5a
Unitrade Szymon Laskowski 43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 55
GRUZ-POL Usługi Transportowe Józef Płocha 44-100 Gliwice, al. Korfantego 5/9
Wirex Sp.j. Jerzy, Jan Wirek 42-500 Będzin, ul. Sielecka 93B
F.U.H. Arkadiusz Kycia 41-800 Zabrze, ul. Wolności 7
Franielczyk Manowski Sp.j. 41-946 Piekary Śląskie, ul. W. Roździeńskiego 23


Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

NAZWA FIRMY ADRES FIRMY
CLIPPER Sp. z o.o. ul. Muszkieterów
31 Warszawa
DANKAN Daniel Grabowski ul. Długoszyńska 14a, 43-608
Jaworzno adres do koresp. ul.
Fredry 24/2, 43-600 Jaworzno
EKOBUT Sebastian Butyński ul. Skłodowskiej-Curie 59,
47-400 Racibórz
EKO-PRO Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 16a
Jaworzno
FHU SKOTAQUA Agnieszka Skotarska ul. Szkolna 94
Psary
Firma Usług Ekologicznych
Krystyna Żądło
ul. Roździeńska 40,
40-382 Katowice
Firma Wod-Kan Marcin Muc ul. Okrzei 8
41-503 Chorzów
Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obr. Westerplatte 89
40-335 Katowice
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie
mToilet Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 5
03-231 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Marywilska 59
03-042 Warszawa
Ogrodnictwo i Pielęgnacja Terenów
Zielonych Andrzej Kostorz
ul. Kosmiczna 58
40-457 Katowice
RABEKA Rafał Piszcz ul. Kaszubska 2
44-100 Gliwice
REMONDIS GLIWICE Sp. z o.o. ul. Pod Borem 10
41-808 Zabrze
Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 87
41-706 Ruda Śląska
REMONDIS Sp. z o.o.
Oddział w Sosnowcu
ul. Baczyńskiego 11
41-203 Sosnowiec
SZAMBUŚ Habryka Henryk ul. Krakowska 118A
43-150 Bieruń
TKTM Sp. z o.o. ul. Topolowa 77,
44-177 Chudów
TOALETY.PL Sp. z o.o. Al. Solidarności 53/7
03-402
TOI TOI Polska ul. Płochocińska 29
Warszawa
WC SERWIS Sp. z o.o. Sp.k. ul. Szybowa 2,
41-808 Zabrze
WC SERWIS Śląsk ul. Pod Borem 10
Zabrze
WOD-KAN Trans Krzysztof Król ul. Bohdanowicza 2/53
Katowice
Zakłady Usługowe „Południe” Sp. z o.o. ul. Lubicz 14
31-504 Kraków
ZRCK Stanisław Godziek ul. Reta 48A
43-190 Mikołów
ZUKOMB Zakład Usług Komunalno-
Budowlanych Zbigniew Słysz
ul. Brzezińska 50,
41-400 Mysłowice
Opis ogólny

1. Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.
2. Zezwolenia, o którym mowa udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.
3. Rada Gminy (Miasta) określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ww. zezwolenia uwzględniając:
a. Opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.
4. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta może:
a.wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
b. dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
5. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami.
2. Dowód wniesienia (uiszczenia opłaty).
3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 107 PLN.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Wpłata na konto:
Urząd Miasta Katowice
PKO Bank Polski nr rachunku:
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1576).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1617).
5. Uchwała nr XXVI/588/12 z dn. 12.09.2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wniosek do pobrania – PDF DOC