Elektrośmieci – jak postępować?

To odpady, z którymi wiele osób nie potrafi właściwie postępować, w związku z czym trafiają one wciąż jeszcze czasami do pojemników na plastik lub metal, co jest bardzo niewskazaną praktyką. Odpady elektryczne i elektroniczne są bardzo niebezpieczne dla środowiska. Wydzielają toksyczne substancje, przenikające do gleby, wody i powietrza i zalegają niepotrzebnie na składowiskach. Tymczasem odpowiednie postępowanie z elektrośmieciami pozwala na racjonalne wykorzystanie ich jako surowca wtórnego.
Elektrośmieci mogą być oddawane wprost do GPZO (Gminnych Punktów Zbierania Odpadów) lub w czasie mobilnych zbiórek. Część sprzętów można oddawać w sklepach przy zakupie nowego sprzętu. Dlaczego warto to robić? Elektrośmieci są uciążliwym i niebezpiecznym odpadem, a ich ilość stale wzrasta (tempo ich wzrostu to 3 do 5% rocznie, a więc znacznie szybciej niż inne odpady). Dzięki recyklingowi można odzyskać około 80% materiałów – surowców, które znajdują się w oddanych w specjalnych punktach elektrośmieciach.

Dzięki segregowaniu i recyklingowi elektrośmieci:

tickuzyskujemy wiele cennych surowców bez naruszania środowiska naturalnego
tickredukujemy zanieczyszczenie powietrza
tickoszczędzamy wodę i energię.

gpzo-container-space